Je to již neuvěřitelných 8 let, kdy jsem nechal pro naše „větší kamarády“ vyrobit soupravu vozů OSTRAVAN, Přiznám se, že mě tehdy ani ve snu nenapadlo, že bych mohl podobný projekt zrealizovat i v mém milovaném TT. Ale co už. Doba je jiná a zkusit se má vše. Tak tedy – OSTRAVAN. Před osmi lety jsem k modelům připojil tento text:

Jednou z cest, jak zkvalitnit cestování na železnici, bylo vyloučení návalů i určité omezení přístupu pro nepřizpůsobivé občany tím, že některé vnitrostátní dálkové rychlíky byly zavedeny jako povinně místenkové. V sedmdesátých letech byly povinně místenkové rychlíky Košičan, Tatran, Slovenská strela a také Ostravan zařazeny do kategorie expresů a v provozu jim byla věnována po všech stránkách zvýšená pozornost. Také se změnila organizace provozu a pro tyto expresy byly vyčleněny stabilní soupravy nových nebo relativně nových vozů v dobrém technickém stavu; odtud pak už byl jen krůček k nápadu ještě zvýšit jejich atraktivitu nějakým výrazným označením. Tak se na jednotlivých vozech souprav expresů Ostravan a Tatran na přelomu 70. a 80. let objevila graficky ztvárněná loga, u Ostravanu, který jezdil přes „ocelové srdce republiky“, přitom nemohla chybět rudá hvězda. Provoz se pochopitelně neobešel bez mimořádností, takže občas byl do takto ucelených souprav zařazen náhradní vůz bez loga, zcela výjimečně se naopak mohl vůz s logem objevit i v jiném vlaku.

Pro Ostravan byly vyčleněny vozy dom. st. Bohumín Aa 19-41 093 – 100 z roku 1978 a Ba 20-41 461 až 480 z roku 1979, pravděpodobně se k nim přidaly i některé vozy BDa. V roce 1983 bylo zavedeno mezinárodní řadové označení osobních vozů a řady vozů pro Ostravan se změnily na Am, Bm a BDms.

Soupravy byly zpravidla sestavené ze dvou vozů A, jedním napůl služebním BD a 6-8 vozů B. Jako hnací vozidla pro modelový provoz lze využít modely lokomotiv T478.4 od firmy Roco, T499.0 od BDDP Martina a Franty Dvořáčkových, případně lokomotivy od MTB. Někde jsem se dočetl, že v rámci zkoušek byl na tento vlak nasazen i prototypový Bastard 372.001 (ČSD). Provozně to ve skutečnosti možné je. Je ale otázka, jestli se to mohlo takhle potkat.

Oproti tehdejším modelům TT se k dnešku výrazně posunuly technologické možnosti, a tak máme nové provedení vozů YB (tehdy byly k dispozici pouze zkrácené 40 let staré modely), vozy v TT mají oproti H0 ostravanům o chlup lepší povrchovou úpravu. V textu výše se uvádí, že tyto soupravy byly složené převážně z nových vozů. To ale znamená, že vozy byly v jiné barvě zelené, než známe z jiných modelů. Nové vozy měly totiž stejný odstín, jako nové vozy německé a až teprve při větších stupních oprav byly vozy lakovány do dnes známé zeleně lahvové, tedy RAL 6005. A tak je to i v modelu. Pro TT jsem zvolil stejný odstín, který používá na své modely firma Tillig pro německé vozy.

Do výroby jsem zadal jeden vůz Am, dva vozy Bm – každý s jiným číslem, a vůz BDms. Z těchto vozů jsem poskládal 3 sety. První set, nazvaný „Komplet“ je složený z vozů od každého po jednom kusu. Druhý set „Hytlák“ je set složený z jednoho vozu BDms + 2x Bm (s jinými čísly). Tímto setem jsem myslel na modeláře, kteří by rádi Ostravana na svém kolejišti, ale nemají třeba tolik místa. Třetí set „Áčko“ je myšlený pro případné navýšení setu 1 „komplet“. Jednotlivé sety jsou poskládané ze stejných vozů.

Modely budou k dispozici v lednu 2022. Již nyní je ale možné si modely zdarma rezervovat. Však to znáte. 🙂

SET 1 „Komplet“

SET 2 „Hytlák“

SET 3 „Áčko“

A pár obrázků nakonec:

 

Pin It on Pinterest

Share This